(Một thông báo cảnh báo từ công an huyện Dak Mil, tỉnh Quảng Trị khi ERG có dấu hiệu về tận các thôn buôn hẻo lánh để thu hút và lừa đảo người dân)

(Một thông báo cảnh báo từ công an huyện Dak Mil, tỉnh Quảng Trị khi ERG có dấu hiệu về tận các thôn buôn hẻo lánh để thu hút và lừa đảo người dân)
error: Content is protected !!