(Một số phản hồi về việc khó thực hiện KYC ngay trên fanpage của công ty và hoài nghi về tính khả thi hiện tại của Mining City)

(Một số phản hồi về việc khó thực hiện KYC ngay trên fanpage của công ty và hoài nghi về tính khả thi hiện tại của Mining City)
error: Content is protected !!