(Một số phản hồi về việc khó thực hiện KYC ngay trên fanpage của công ty và hoài nghi về tính khả thi hiện tại của Mining City)

(Một số phản hồi về việc khó thực hiện KYC ngay trên fanpage của công ty và hoài nghi về tính khả thi hiện tại của Mining City)
error: Content is protected !!
Có ngay 50.000$ vốn ảo

Tiếp cận hơn 300 thị trường toàn cầu

Tham gia cùng 1,1 triệu+ trader khác trên sàn uy tín hàng đầu – Mitrade để tạo thu nhập thụ động