SHIB là token nền tảng của trong hệ sinh thái Shiba Inu, cho phép nhà đầu tư nắm giữ số lượng lớn trong ví tiền điện tử. LEASH là một rebase token (một token có nguồn cung thay đổi tùy thuộc vào giá hoặc độ rộng hợp đồng của token này). Hiện tay LEASH chỏ có nguồn cung là 107.646 token. BONE: là một token được thiết kế để phù hợp với hai token SHIB và LEASH theo như vòng cung ứng của trong mạng lưới của nó. Hiện tại có 250 triệu token BONE. Các token này được tặng thưởng trên Shibaswap thông qua các hình thức tham gia các hoạt động được cung cấp như đào, chôn… có thể chuyển đổi các token này với nhau:

SHIB là token nền tảng của trong hệ sinh thái Shiba Inu, cho phép nhà đầu tư nắm giữ số lượng lớn trong ví tiền điện tử. LEASH là một rebase token (một token có nguồn cung thay đổi tùy thuộc vào giá hoặc độ rộng hợp đồng của token này). Hiện tay LEASH chỏ có nguồn cung là 107.646 token. BONE: là một token được thiết kế để phù hợp với hai token SHIB và LEASH theo như vòng cung ứng của trong mạng lưới của nó. Hiện tại có 250 triệu token BONE. Các token này được tặng thưởng trên Shibaswap thông qua các hình thức tham gia các hoạt động được cung cấp như đào, chôn… có thể chuyển đổi các token này với nhau:
error: Content is protected !!