Phí swap

Khi tham gia thị trường ngoại hối, nhà đầu tư sẽ phải trả các loại phí khác nhau theo như quy định tại mỗi sàn môi giới mà họ mở tài khoản như phí hoa hồng, phí spread, phí swap…

Trong đó, swap là loại phí mà người giao dịch có thể phải trả nhưng cũng có thể nhận lại được từ sàn môi giới.

Tạo sao lại như vậy? Phí swap là gì? Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phí swap, cách tính và tận dụng phí này trong giao dịch Forex.

Swap là gì? Tạo sao có phí swap?

Swap hay phí qua đêm là khoản chi phí mà nhà đầu tư phải trả cho sàn môi giới để duy trì một lệnh giao dịch qua đêm. Có thể hiểu swap là lãi suất chênh lệch phát sinh của cặp tiền tệ mà trader giao dịch và giữ vị thế qua đêm.

Điểm đặc biệt của phí swap là không phải lúc nào trader cũng phải trả cho công ty môi giới Forex mà có thể được nhận lại vào tài sản của trader.

Ví dụ: Giao dịch mua cặp tiền EUR/USD

Nếu lãi suất của đồng EUR > Lãi suất của đồng USD => trader phải trả phí swap cho sàn môi giới

Nếu lãi suất của đồng EUR < Lãi suất của đồng USD => trader nhận được phí swap từ sàn môi giới

Tại sao lại có phí swap?

Phí swap trong thị trường Forex được hình thành dựa trên cơ sở giao dịch ngoại hối tại thị trường liên ngân hàng. Tại thị trường liên ngân hàng, thời gian thanh toán là T+2.

 Ví dụ: Ngân hàng A muốn dùng đồng EUR tại ngân hàng của mình để mua đồng USD tại ngân hàng B

Thì sau 2 ngày kể từ ngày phát sinh lệnh giao dịch, ngân hàng A phải trả đồng EUR cho ngân hàng B để nhận về đồng USD theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán. Nếu giao dịch này kéo dài thêm 01 ngày, thì khoản tiền EUR giữ tại ngân hàng A và tiền USD tại ngân hàng B sẽ được giữ lại và phát sinh khoản lãi tiền gửi. Tại thời điểm thanh toán cả hai ngân hàng sẽ nhận được khoản tiền trao đổi của mình kèm theo phần lãi suất này.

Nếu lãi suất của đồng EUR tại ngân hàng A > lãi suất đồng USD tại ngân hàng B thì ngân hàng A phải trả cho ngân hàng B một khoản chênh lệch và ngược lại.

Trong thị trường Forex, khi mua cặp EUR/USD thì có nghĩa trader vay sàn môi giới đồng USD để mua đồng EUR. Phần chi phí phát sinh thì lãi suất đồng tiền đi vay USD với đồng tiền bạn mua về EUR là Swap.

Danh sách phí qua đêm của 10 cặp tiền tệ Forex

Dưới đây là danh sách phí qua đêm của 10 cặp tiền tệ Forex tại 03 sàn môi giới Forex phổ biến tại Việt Nam để giúp bạn đọc tham khảo lựa chọn. Phí qua đêm sẽ được tính khác nhau theo vị thế giao dịch (mua hoặc bán) và tính theo số lượng đêm mà vị thế được giữ.

Cặp tiền tệ

MiTrade

Etoro

Fxpro

EUR/AUD

Mua: -0,0078 %

Bán: -0,0059 %

Mua: $ -0.000052

Bán: $ -0.00002

Mua: -8,8225 Points

Bán: -4,7761 Points

EUR/USD

Mua:  -0,0087 %

Bán: -0,0047 %

Mua: $ -0.000058

Bán: $ -0.000009

Mua: -5,0699 Points

Bán: -0,6521 Points

EUR/GBP

Mua: -0,0084 %

Bán: -0,0052 %

Mua: $ -0.000056

Bán: $ -0.000017

Mua: -3,4879 Points

Bán: -0,6463 Points

EUR/JPY

Mua: -0,008 %

Bán: -0,0056 %

Mua: $ -0.00005

Bán: $ -0.00002

Mua: -5,1633 Points

Bán: -2,2511 Points

GBP/JPY

Mua: -0,0065 %

Bán: -0,0072 %

Mua: $ -0.000036

Bán: $ -0.000046

Mua: -3,3439 Points

Bán: -5,0348 Points

GBP/USD

Mua: -0,007 %

Bán: -0,0062 %

Mua: $ -0.000045

Bán: $ -0.000033

Mua: -3,4723 Points

Bán: -2,9479 Points

USD/JPY

Mua: -0,0062 %

Bán: -0,0078 %

Mua: $ -0.000021

Bán: $ -0.000037

Mua: -2,1618 Points

Bán: -3,7831 Points

USD/CNH

Mua: -0,0119 %

Bán: -0,0029 %

Mua: $ -0.00017

Bán: $ 0.000047

Mua: -84,4627 Points

Bán: 6,9058 Points

AUD/JPY

Mua: -0,0071 %

Bán: -0,0065 %

Mua: $ -0.000022

Bán: $ -0.000024

Mua: -3,5411 Points

Bán: -3,7624 Points

AUD/USD

Mua: -0,0079 %

Bán: -0,0056 %

Mua: $ -0.000028

Bán: $ -0.000017

Mua: -3.4535 Points

Bán: -2.5649 Points

Mỗi sàn giao dịch sử dụng một đơn vị tính phí qua đêm khác nhau (%, tiền tệ (USD), Points…) Để hiểu về cách tính của swap, bạn đọc sẽ tìm thấy chi tiết tại mục 6 của bài viết.

Cách tính phí swap

Có 03 cách phổ biến nhất hiện nay mà các sàn môi giới Forex đang sử dụng để tính phí swap là theo điểm Points, theo % và theo số tiền USD cụ thể cho từng cặp ngoại hối. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét cách tính cho tính dạng:

(1)   Tính phí swap theo Points:

Phí swap = Khối lượng giao dịch (số lot) * Đơn vị lot tiêu chuẩn * Tỷ lệ Swap theo pip * Giá trị pip trên 01 đơn vị tiền tệ * Số đêm giữ lệnh

Chú giải:

+ Đơn vị lot tiêu chuẩn: 100.000 đơn vị tiền tệ của đồng tiền cơ sở.

+ Tỷ lệ swap theo pip: tính theo Point/10.

+ Giá trị pip trên 01 đơn vị tiền tệ: 0,0001/ tỷ giá (đối với cặp ngoại hối không có đồng JPY)

                                                        0,01/ tỷ giá (đối với cặp ngoại hối có đồng JPY)

Ví dụ:  Giao dịch cặp tiền EUR/USD

Giao dịch cặp tiền EUR/USD

Giá mua: 1,18383 / Giá bán: 1,18367

Phí qua đêm lệnh mua: -5,0699 Points / Phí qua đêm lệnh bán: -0,6521 Points

Trader đặt lệnh mua/bán 01 lot và giữ 01 đêm

Swap lệnh mua = 01 * 100.000 * (-5,0699/10) * (0,0001/1,18367) * 01 = – 4,283 USD/ đêm

Swap lệnh bán = 01 * 100.000 * (-0,6521/10) * (0,0001/1,18383) * 01 = – 0,55 USD/ đêm

(1)   Cách tính phí swap theo %

Phí swap = Khối lượng giao dịch (số lot) * Đơn vị lot tiêu chuẩn * Giá trị lot *  Phần % phí swap * Số đêm giữ lệnh

 Ví dụ: Giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD

Giao dịch cặp tiền tệ EUR/USD trên Mitrade

Giá mua: 1,18401 / Giá bán: 1,18391

Phí qua đêm lệnh mua: -0,0087% / Phí qua đêm lệnh bán: -0,0047%

Trader đặt lệnh mua/bán 01 lot và giữ 01 đêm

Swap lệnh mua = 01 * 100.000 * 1,18401 * (-0.0087%) * 01 = – 10,3 USD/ đêm

Swap lệnh bán = 01 * 100.000 * 1,18391 * (-0,0047%) * 01 = – 5,56 USD/ đêm

(1)   Tính phí swap theo USD

Hiện tại sàn Etoro là một trong những sàn đang tính phí swap theo giá trị USD cố định từ trước

Phí swap = Khối lượng giao dịch (số tiền) * Phí Swap * Tỷ lệ đòn bẩy * Số đêm giữ lệnh

Ví dụ giao dịch cặp EUR/USD: đặt lệnh bán 1000 USD với đòn bẩy 1:1

Phí swap lệnh bán = 1000 * (-0.000009) * 01 * 01 = 0,009 USD/ đêm

Trader có thể xem phí swap được tính cho mỗi giao dịch khi mở lệnh được hiển thị phía dưới của bảng lệnh (như phía dưới).

Etoro sẽ làm tròn phí 02 chữ số sau phần thập phân nên phí swap lệnh bán sẽ là 0,01/ đêm cho cặp ngoại hối EUR/USD.  

giao dịch cặp EUR/USD trên Etoro

Tuy nhiên, phí swap chỉ là một phần trong các loại phí của một sàn môi giới Forex. Để xem xét một sàn môi giới nào có phí giao dịch thấp nhất thì bạn cần kiểm tra kỹ về phí hoa hồng, spread, phí nạp rút khi chọn sàn Forex, một số sàn thích nhấn mạnh ưu điểm của mình, nếu bạn không tìm hiểu rõ về tất cả các khoản phí giao dịch có thể bạn đang chọn phải một sàn môi giới với phí giao dịch cao hơn so với các sàn khác. 

Ví dụ so sánh về các loại thuế phí liên quan đến giao dịch của 03 sàn môi giới Forex: 

Nội dung

MiTrade

Etoro

Fxpro

Số tiền nạp tối thiểu lần đầu

50 USD

200 USD(Nếu là chuyển qua ngân hàng thì tối thiểu là 500$

100 USD

Đòn bẩy

1:200

1:2~1:30

1:200

Phí nạp/rút tiền 

0

Phí nạp tiền: 0 

Phí rút tiền: 5 USD(eToro cũng tính phí FX 0,5% khi rút tiền)

0

Phí hoa hồng 

0

0

Phí hoa hồng = Độ lớn giao dịch dựa trên đồng tiền cơ sở * tỷ giá chuyển đổi USD: 45 USD/ 1 triệu USD được giao dịch * Tỷ giá hối đoái của tài khoản 

Phí spread 

Thả nổi, từ 1 pips trở lên tùy theo cặp tiền tệ

 

Spread tương đối thấp

Thả nổi, 

Spread tương đối cao

Thả nổi, thay đổi theo phần mềm giao dịch (CTrader, MT4, MT5) từ 1 pips trở lên tùy theo cặp tiền tệ

Lưu ý: 

  • Do phí spread thả nổi tại các sàn môi giới nên sẽ thay đổi theo thời gian giao dịch và các cặp tiền tệ.

  • Phí Spread tại mỗi sàn có đơn vị tính khác nhau (%, USD, điểm Points) nhưng cũng có những sàn thay đổi đơn vị tính theo từng loại sản phẩm (ví dụ Etoro tính phí spread đối với ngoại hối theo USD, nhưng tiền điện tử theo %…) 

  • Thông thường các sàn giao dịch sẽ tính sẵn phí swap và các phí liên quan đến giao dịch để khấu trừ trực tiếp vào phần giá trị giao dịch của nhà đầu tư khi mở và đóng lệnh. Để có thể kiểm soát được chi phí liên quan đến giao dịch của mình hiệu quả nhất thì nhà đầu tư nên chọn các sàn môi giới có phương thức tính phí thống nhất đối với các sản phẩm và công bố thông tin rõ ràng cho từng loại sản phẩm được giao dịch trên sàn. Ví dụ như bạn có thể xem chi tiết các thông số và chi phí giao dịch trên Mitrade

Chi phí giao dịch của Mitrade

Thời gian tính phí swap

Mỗi sàn môi giới quy định thời gian tính phí swap khác nhau. Thông thường phí Swap sẽ được tính vào lúc 00:00 (GMT+2) tức là lúc 05:00 sáng tại Việt Nam cho các ngày trong tuần.

Do ngày cuối tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) không giao dịch, nên nếu trader giữ vị thế giao dịch qua cuối tuần, thì phí swap sẽ được tính vào ngày thứ Tư của tuần tiếp theo, có nghĩa phí swap sẽ nhân 03 lần vào ngày thứ Tư.

Do phí swap ảnh hưởng tới lợi nhuận của trader khi thực hiện giao dịch nên bạn cần phải tìm hiểu kỹ thời gian tính phí swap tại sàn môi giới mà mình mở tài khoản.

Ví dụ: Có thể xem thời gian tính phí swap ngay trên ứng dụng giao dịch của sàn Mitrade như hình trên

Cách tận dụng phí swap để tối đa hóa lợi nhuận

Do tính đặc biệt của phí swap là nhà đầu tư có thể nhận lại được từ sàn môi giới, nên trader cần biết cách tận dụng yếu tố này nhằm tạo lợi nhuận cho mình.

Có hai cách trader có thể tận dụng lợi thế này:

(1)   Giao dịch các cặp tiền tệ có tỷ lệ swap dương

+ Trader cần kiểm tra tỷ lệ swap của từng cặp tiền tệ tại sàn môi giới để tìm ra cặp tiền tệ có tỷ lệ swap dương, đồng thời tỷ lệ càng cao thì khoản tiền phí nhận lại của bạn càng lớn.

+ Thông thường các cặp tiền tệ có swap dương là cặp ngoại hối thứ yếu, điều này đồng nghĩa với việc chúng có spread cao.

Ví dụ: Cặp tiền tệ USD/CHN có swap dương, spread lên đến 35 pips

USD/CNH: Spread = 35 pips
USD/CNH: Spread = 35 pips
EUR/USD: Spread = 1.6 pips
EUR/USD: Spread = 1.6 pips

(2)   Mở lệnh giao dịch vào ngày thứ Tư

Do quy định về việc cộng phí swap cuối tuần vào ngày thứ Tư, nên trader có thể hưởng lợi từ việc mở lệnh mua bán cặp ngoại hối có swap dương vào ngày thứ Tư.

Tuy nhiên, việc mở vị thế giao dịch còn phải dựa vào xu hướng giá của cặp ngoại hối, chính vì vậy, có thể thứ Tư trader không có được điểm giao dịch tốt nhất.

Như vậy, việc tận dụng phí swap sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mà không phải lúc nào việc giao dịch với cặp ngoại hối có swap dương vào ngày thứ Tư cũng đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Các trader nên lưu ý điểm này tránh vì lợi nhỏ mà làm mất đi khoản lợi lớn.

Cách xem phí swap trên các phần mềm giao dịch

Phí swap được hiển thị trên các phần mềm giao dịch Forex. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể tra cứu tại một số trang web của sàn môi giới tại phần công bố chính sách giá, thuế phí.

Cách xem phí swap trên phần mềm MT4:

Truy cập vào cặp tiền tệ mà bạn muốn xem phí swap, ấn vào phần “Thuộc tính của symbol” sau đó phần mền sẽ hiển thị phần phí swap.

Ở đây phí swap được tính theo Points, đây không phải số tiền phí swap (cách tính tổng tiền phí swap từ điểm Points sẽ được giải thích tại mục 6 của bài viết).

Phí qua đêm dương => trader sẽ nhận lại từ sàn môi giới

Phí qua đêm âm => trader phải trả cho sàn môi giới

Phí qua đêm

Với một số sàn môi giới có phần mềm giao dịch độc quyền như MiTrade, Etoro, Fxpro thì nhà đầu tư có thể xem tại phần mềm giao dịch của sàn:

Xem phí swap trên MiTrade:

Truy cập vào phần mềm MiTrade, ấn vào cặp ngoại hối mà bạn muốn xem phí swap, phía bên phải màn hình giao dịch ấn vào chữ “i” là mục thông tin cặp ngoại hối để xem tỷ lệ swap.

MiTrade tính phí swap theo %. 

xem tỷ lệ swap trên Mitrade

Câu hỏi hay gặp về phí swap

Dưới đây là tổng hợp một số câu hỏi phổ biến nhất về phí swap của người tham gia thị trường Forex.

(1) Làm cách nào để tránh phí swap?

Có 03 cách để tránh phí swap trong giao dịch:

–        Giao dịch theo xu hướng lãi suất. Giao dịch cặp ngoại hối với vị thế lệnh có phí swap dương.

–        Mở và đóng lệnh giao dịch trước giờ tính phí swap tại mỗi sàn môi giới.

–        Sử dụng loại tài khoản được miễn phí swap tại sàn môi giới: ví dụ dạng tài khoản Islamic Swap Account tại Icmarkets.

Lưu ý: Trader cần phải xem xét các loại phí khác liên quan đến giao dịch như spread, hoa hồng… khi thực hiện các giao dịch nhằm tránh phí swap, đồng thời theo dõi xu hướng giá để có điểm vào thích hợp tạo lợi nhuận khi mua bán.

(2) Phí swap được tính như thế nào trong Forex?

Mỗi sàn môi giới sẽ có những quy định và cách thức tính phí swap khác nhau. Có thể tính phí theo điểm Points, % hoặc quy định mức phí cụ thể bằng USD cho mỗi lệnh mua và lệnh bán.

(Tham khảo cách tính phí Swap trong mục 6 của bài viết).

(3) Khác biệt giữa phí swap lệnh mua và lệnh bán là gì?

Trader có thể mở vị thế giao dịch là mua hoặc bán với các cặp tiền tệ trong thị trường ngoại hối (Forex). Mỗi vị thế mua hoặc bán thì có các mức phí swap khác nhau. Hiểu đơn giản là sử dụng đồng tiền cơ sở để mua bán trao đổi đồng ngoại tệ khác nhau thì mức lãi suất của mỗi đồng tiền khác nhau nên sẽ có các mức phí swap khác nhau.

Có những cặp tiền tệ có tỷ lệ swap mua âm và bán dương, khi đó trader sẽ được hưởng phí swap khi mở lệnh bán và bị trừ phí swap khi mở lệnh mua.

Rate this post
5 cách đầu tư tiền ảo HOT nhất và 10+ các đồng tiền ảo nên đầu tư 2023
Mitrade có lừa đảo không? Đánh giá toàn tập về tính năng sàn &ứng dụng Mitrade 2022