Cần tuyển chuyên gia tài chính làm cố vấn cho nội trên DAUTUMOI

Trình độ học vấn– Đại Học, Giảng viên Đại Học, Thạc Sỹ, Tiến Sỹ..v.v

Chuyên ngành– Ngành tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, tài chính quốc tế, kế toán, đầu tư tài chính..v.v và các ngành tài chính có liên quan khác

Kinh nghiệm–Có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư hoặc làm việc tại ngân hàng/sàn giao dịch/cty chứng khoán. 

Có kiến thức về quản lý tài chính, kiến thức về các quy trình hoạt động tài chính

Có kiến thức cơ bản về tài chính, ngân hàng, tiền tệ và quản trị vốn tài sản.

Có kỹ năng phân tích và dự báo thị trường, có khả năng quản lý rủi ro và kỹ năng hoạch toán kế toán trong đầu tư tài chính.

Có chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán cơ sở, đầu tư chứng khoán phái sinh quốc tế.

Am hiểu về các lĩnh vực như Forex, Chứng khoán, Vàng, Tiền điện tử..v.v

Chứng chỉ uy tín liên quan đến tài chính-Ví dụ như CFA

CFA® (Chartered Financial Analyst) – Chứng chỉ phân tích đầu tư tài chính 

CPA (Certified Public Accountants) – Chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán

FRM (Financial Risk Manager) – Chứng chỉ quản trị rủi ro tài chính

CFP (Certified Financial Planner) – Chứng chỉ chuyên gia hoạch định tài chính

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) – Chứng chỉ Kế toán quản trị công chứng Anh Quốc

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – Chứng chỉ Kế toán công chứng Anh Quốc

CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) – Chứng chỉ phân tích đầu tư thay thế

ChFC (Chartered Financial Consultant) – Chứng chỉ tư vấn tài chính

CMA (Certified Management Accountant) – Chứng chỉ Kế toán Quản trị 

CMT (Chartered Market Technician) – Chứng chỉ phân tích kỹ thuật thị trường

Khả năng viết bài-Có khả năng hoặc đã từng viết bài cho các trang web tài chính

Đã từng là cố vấn hoặc chuyên viên của các trang web tài chính. Đã từng là nhà phân tích hoặc chuyên gia giao dịch cho các sàn giao dịch khác.

Thời gian làm việc- Không cố định thời gian làm việc, chỉ cần hoàn thành công việc được giao.

Ngôn ngữ–Thông thạo tiếng Việt, ưu tiên người biết thêm các ngoại ngữ khác như tiếng  Anh, tiếng Trung..v.v

Nhuận bút/tiền lương-Cao, có thể trao đổi trực tiếp

Vui lòng liên hệ qua email: admin@dautumoi.vn

error: Content is protected !!