Lưu ý khi giao dịch trên ứng dụng Smartone của VPS, ở góc phải màn hình sau khi đăng nhập, nhà đầu tư sẽ có 4 tài khoản tương ứng để giao dịch chứng khoán, cụ thể: -Tài khoản có đuôi 1: Giao dịch tiền mặt không margin -Tài khoản có đuôi 3: Giao dịch có margin đặc biệt, với tỷ lệ ký quỹ có thể dao động từ 30% – 80%/năm, lãi suất trung bình khoảng 5%/năm -Tài khoản có đuôi 6: Giao dịch có margin thường -Tài khoản có đuôi 8: Giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam Như vậy, tùy tính chất sản phẩm muốn giao dịch, bạn chọn tài khoản với số đuôi tương ứng.

Lưu ý khi giao dịch trên ứng dụng Smartone của VPS, ở góc phải màn hình sau khi đăng nhập, nhà đầu tư sẽ có 4 tài khoản tương ứng để giao dịch chứng khoán, cụ thể: -Tài khoản có đuôi 1: Giao dịch tiền mặt không margin -Tài khoản có đuôi 3: Giao dịch có margin đặc biệt, với tỷ lệ ký quỹ có thể dao động từ 30% - 80%/năm, lãi suất trung bình khoảng 5%/năm -Tài khoản có đuôi 6: Giao dịch có margin thường -Tài khoản có đuôi 8: Giao dịch chứng khoán phái sinh Việt Nam Như vậy, tùy tính chất sản phẩm muốn giao dịch, bạn chọn tài khoản với số đuôi tương ứng.
error: Content is protected !!